Nová šanca pre Váš dom

 

Úvod - o firme

Ponuka tovaru

Stavebný materiál

Hutný materiál

Elektroinštalačný materiál

Sanita

Keramika a doplnky

Vodoinštalačný materiál

Betonárske výrobky

Železiarsky tovar

Ochranné pracovné pomôcky

Farby a fasádne omietky

Kontakt

 

 

Pocitadlo.sk
 

Cement

Extracem
Extracem je portlandský cement pevnostnej triedy 42,5 R s vysokou počiatočnou pevnosťou – garantovaná je minimálna pevnosť v tlaku 42,5 MPa po 28 dňoch a minimálna počiatočná pevnosť 20 MPa po 2 dňoch.
Prednosti:
• veľmi rýchly nárast počiatočných pevností
• nízke objemové zmeny
• vysoký vývin hydratačného tepla
• výborná kompatibilita s plastifikačnými prísadami
• vysoké konečné pevnosti v tlaku
Použitie:
• výroba prostého betónu v bytovej a občianskej výstavbe, ako aj betónu vyšších pevnostných tried
a konštrukcií zo železobetónu • stavebné konštrukcie s požadovanou vyššou počiatočnou pevnosťou
• výroba prvkov drobnej prefabrikácie
Spôsob expedície:
• balený do papierových vriec s hmotnosťou 25 kg na
EUR paletách s fóliou

Multicem
Cement na všeobecné použitie Multicem je portlandský zmesový cement pevnostnej triedy 32,5 R s garantovanou minimálnou pevnosťou v tlaku 32,5 MPa po 28 dňoch a minimálnou začiatočnou pevnosťou 10 MPa po 2 dňoch.
Prednosti:
• výborná spracovateľnosť (omietky, poter, betón)
• výborná plasticita (poter, betón)
• veľmi ľahké spracovanie kladenia poteru
• veľmi ľahké hladenie poteru
• bezproblémové spracovanie v miešačke pre strojový poter
• bezproblémová doprava strojového poteru pneumatickou dopravou
• po zavädnutí rýchle tvrdnutie (betón, poter omietky)
• rýchly nárast počiatočných pevností
• nižší vývin hydratačného tepla
Použitie:
• výroba prostého betónu a železobetónu všetkých bežne používaných pevnostných tried
• výroba mált na murovanie a omietok
• vhodný pre zhotovovanie betónov a poterov
Spôsob expedície:
• balený do papierových vriec s hmotnosťou 25 kg na EUR paletách s fóliou
Jednoduché a rýchle použitie počas celého roka s vysokou kvalitou

Flexicem
Nový cement určený na štandardné použitie Flexicem je nový vysokopecný cement pevnostnej
triedy 32,5 N s normálnou počiatočnou pevnosťou – garantovaná je minimálna pevnosť v tlaku 32,5 MPa po 28 dňoch a minimálna počiatočná pevnosť v tlaku 16 MPa po 7 dňoch.
Prednosti:
• normálny nárast počiatočných pevností
• vhodný na spracovanie najmä v letných mesiacoch
• výborná spracovateľnosť (betón, omietky, poter)
• výborná plasticita (betón, poter)
• veľmi ľahké spracovanie kladenia poteru
• zvýšená odolnosť voči agresívnym prostrediam
Použitie:
• výroba prostého betónu a železobetónu všetkých bežne používaných pevnostných tried
• výroba mált na murovanie a omietok
• vhodný na zhotovovanie betónov a poterov
Spôsob expedície:
• balený do papierových vriec s hmotnosťou 25 kg na EUR paletách s fóliou
 Doprajte si čas a betónujte s overenou kvalitou
Profimalt
Cementová zmes na murovanie a omietky Profimalt je univerzálne cementové spojivo na výrobu mált a omietok pevnostnej triedy 12,5 MPa. Jeho vlastnosti boli modifikované tak, aby umožňovali jednoduchú výrobu kvalitných omietok a mált na murovanie priamo na stavenisku, bez nárokov na iné komponenty s výnimkou vody a piesku.
Prednosti:
• ekologický výrobok
• pri výrobe mált na stavbe plne nahrádza cement, vápno a ostatné prísady, čím zjednodušuje organizáciu prác na stavbe
• univerzálny výrobok vhodný na malty a omietky na vonkajšie ako aj vnútorné použitie
• štruktúra prevzdušnených omietok dostatočne prepúšťa vodné pary
• dostatočne dlhá doba spracovateľnosti
• excelentná priľnavosť omietky na všetky typy podkladov zhotovených z bežných kusových murovacích materiálov i betónu
• vysoká odolnosť omietky voči nepriaznivým klimatickým podmienkam
• použitím Profimaltu výrazne ušetríte na nákladoch v porovnaní s tradičnou formou murovania a omietania pomocou cementu, vápna a ostatných prísad do mált
Použitie:
• výroba mált na murovanie všetkých typov kusového staviva, ako sú tehly, tehlové bloky, betónové tvárnice, prírodný kameň a pod.
• doporučená hrúbka omietky vyrobenej z Profimaltu je min. 1 cm
• podklad pod zhotovovanie omietky nie je potrebné celoplošne sieťkovať
• podklady pod omietku stykov dvoch rozličných materiálov (napr. tehla a betón) doporučujeme presieťkovať
• omietku je možné aplikovať na podklad aj bez cementového prednástreku (špricu)
• odporúčame spracovanie pri vonkajšej teplote min. 5 °C
• nevhodný na výrobu betónu
Spôsob expedície:
• balený do papierových vriec s hmotnosťou 25 kg, dodávaný na EUR paletách s ochrannou fóliou