Nová šanca pre Váš dom

 

Úvod - o firme

Ponuka tovaru

Stavebný materiál

Hutný materiál

Elektroinštalačný materiál

Sanita

Keramika a doplnky

Vodoinštalačný materiál

Betonárske výrobky

Železiarsky tovar

Ochranné pracovné pomôcky

Farby a fasádne omietky

Kontakt

 

 

Pocitadlo.sk
 

Omietky a samonivelizačné hmoty

Baumit MVR Uni
Výrobok Priemyselne vyrábaná suchá omietková zmes s bielym cementom hlavne najmä pre ručné
spracovanie v interiéri aj exteriéri.
Zloženie:
Vápenný hydrát, biely cement, vápenec, prísady
Vlastnosti:
Jednovrstvová vápenno-cementová omietka nahrubo stiahnutá alebo s hladeným povrchom (možnosť priameho nanášania interiérovej farby bez štukovej medzivrstvy), difúzne otvorená.
Použitie:
Ručná omietka pre všetky vnútorné priestory, vrátane kuchýň, kúpeľní a priestorov s podobným využitím a miernym vlhkostným zaťažením ako aj pre exteriér, obzvlášť vhodná na pórobetón. Omietku je možné spracovať aj strojovo.
Spôsob dodávky:
Balenie 40 kg vrece; 1 paleta = 35 vriec = 1400 kg
Skladovanie v suchom stave na drevenom rošte 6 mesiacov

Baumit Nivello Quattro
Výrobok Priemyselne vyrábaná suchá samonivelizačná stierková hmota triedy CA-C20-F6 na báze
síranu vápenatého. Ručne i strojovo spracovateľná.
Zloženie Špeciálne spojivo Alpha, piesky, prísady a prímesi
Vlastnosti :
Samonivelizačná stierka zušľachtená prísadami tvrdnúca bez nežiaducich napätí, dosahujúca
optimálny rozliv a tekutosť, ako aj hladký povrch s min. pórovitosťou, odolná voči
vzniku trhlín. Na vnútorné použitie.
Použitie:
Samonivelizačná stierka na vyrovnanie nerovností sadrových aj cementových poterov v rozsahu od 1 mm do 20 mm pred kladením keramickej krytiny, laminátových podláh, textilných krytín a iných bežných podlahovín. Materiál je vhodný aj na potery s podlahovým vykurovaním.
Spôsob dodávky
Balenie 25 kg vrece
Skladovanie V suchom stave na drevenom rošte 6 mesiacov

Baumit VivaExterior / Vonkajší štuk
Výrobok Priemyselne vyrábaná suchá omietková zmes pre ručné spracovanie.
Zloženie Vápenný hydrát, biely cement, piesky, prísady
Vlastnosti:
Biela vápenno-cementová jemná štuková omietka, ľahko spracovateľná, s jemnou štruktúrou,
paropriepustná, hydrofobizovaná,.
Použitie:
Jemná štuková omietka na dostatočne vyzreté minerálne jadrové omietky alebo tepelnoizolačné
omietky v exteriéri i v interiéri. Omietka nie je vhodná na priame nanášanie na betón alebo
pórobetónové tvárnice. Vždy musí byť aplikovaná na vrstvu podkladovej omietky.
Spôsob dodávky:
Balenie: 25 kg vrece; 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg
Skladovanie V suchom stave na drevenom rošte 6 mesiacov.

Baumit Poter / Baumit Estrich
Výrobok Priemyselne vyrábaná suchá poterová zmes triedy CT-C20-F5 podľa STN EN 13813 pre ručné a strojové spracovanie. Zloženie Cement, piesky, prísady.
Vlastnosti:
Cementový poter pre ručné aj strojové spracovanie. Baumit Poter sa vyznačuje veľmi dobrou
tepelnou vodivosťou, čím zabezpečuje dobrý a rýchly prestup tepla.
Použitie
:

Baumit Poter je vhodný na všetky bežné minerálne podklady ako napríklad betón. Je vhodný na realizáciu kontaktného, oddeleného, plávajúceho poteru ako aj na podlahy s podlahovým vykurovaním. Je vhodný ako podklad pod finálnu nášľapnú vrstvu pre všetky bežné priestory aj priestory s vyššou vlhkosťou. Materiál je tiež vhodný na výrobu betónových tvárnic.
Spôsob dodávky:
Balenie: 40 kg vrece; 1 paleta = 35 vriec = 1400 kg
Skladovanie V suchom stave na drevenom rošte zafóliované 6 mesiacov.

Baumit Maxima
Jemná vápennocementová vnútorná omietka na ručné spracovanie
Vlastnosti:
Jemná vápenno-cementová biela štuková omietka, vysoko paropriepustná, ľahko spracovateľná,
s dlhším časom otvorenia a s jemnou štruktúrou povrchu.
Použitie:

Extra biela jemná vápenno-cementová omietka na minerálne jadrové resp. tepelnoizolačné omietky
alebo pre omietkový systém s podkladovou vrstvou z lepidla C1 na pórobetón v interiéri. Omietku nie je možné použiť ako jednovrstvovú, vždy musí byť aplikovaná na vrstvu podkladovej omietky alebo stierky.
Spôsob dodávky:
Balenie: 25 kg, 1 púaleta = 54 vriec = 1 350 kg